Allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen

Här hittar du allmän information om utformningen och upprättandet av årsredovisningen.

3 Förutsättningar och kompletterande information till mallarna

4 Årsredovisningens utformning

5 Värderingsregler

6 Förvaltningsberättelse

7 Resultaträkning

8 Balansräkning

9 Noter

11 Förkortningar