4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

*= ändring eller tillägg jämfört med 2023

40–45 Inköp av varor och material

Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel)
4000 Inköp av varor från Sverige
4200 Sålda varor VMB 4211 Sålda varor positiv VMB 25 %
4212 Sålda varor negativ VMB 25 %
4400 Momspliktiga inköp i Sverige 4415 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %
4416 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4417 Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4425 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 % moms
4426 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %
4427 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %
4500 Övriga momspliktiga inköp 4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %
4516 Inköp av varor från annat EU-land, 12 %
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 %
4518 Inköp av varor från annat EU-land, momsfri
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 %
4532 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 %
4533 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 %
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %
4536 Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %
4537 Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %
4538 Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri
4545 Import av varor, 25 %
4546 Import av varor, 12 %
4547 Import av varor, 6 %

 

46  Legoarbeten, underentreprenader

4600 Legoarbeten och under­entreprenader (gruppkonto)

 

47 Reduktion av inköpspriser

4700 Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)
4730 Erhållna rabatter 4731 Erhållna kassarabatter
4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)
4733 Erhållet aktivitetsstöd
4790 Övriga reduktioner av inköpspriser

 

48 (Fri kontogrupp)

 

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

4900 Förändring av lager (gruppkonto)
4910 Förändring av lager av råvaror
4920 Förändring av lager av tillsats­material och förnödenheter
4940 Förändring av produkter i arbete 4944 Förändring av produkter i arbete, arbete material och utlägg
4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader
4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader
4950 Förändring av lager av färdiga varor
4960 Förändring av lager av handelsvaror
4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader 4974 Förändring av pågående arbeten, material och utlägg
4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader
4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader
4980 Förändring av lager av värdepapper 4981 Sålda värdepappers anskaffnings­värde
4987 Nedskrivning av värdepapper
4988 Återföring av nedskrivning av värdepapper