Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulterna ger ut uttalanden med syfte att vara normgivande i redovisningsfrågor. Uttalandena publiceras i utgivningsordning i serien Srf U med löpande numrering. Här presenteras samtliga uttalanden i serien Srf U alltid med den senaste uppdateringen.

Uttalanden kommer i huvudsak att vara inriktade mot tolkningsfrågor i K2 och Års­bokslut. Även om K2 och Årsbokslut i grunden är regelbaserade system som dessutom innehåller en hel del exempel uppkommer praktiska frågor vid tillämpning av reglerna. Det är inte alltid lätt att tolka regler. Srf konsulternas ambition är att hjälpa till med regeltolk­ningen samt att bidra till att reglerna enbart tolkas på ett sätt.