Företagsanalys med redovisningsinformation

Här finner du Srf konsulternas beskrivning av hur man genom att arbeta med nyckeltal och kassaflöden kan analysera ett företag.

Nyckeltal är oftast ekonomiska relationer som beräknas till ny information, till exempel hur många procent resultatet är av omsättningen.

Kassaflöden är istället en sammanställning av resultat- och balansräkningar för att förstå hur likvida medel förändras av verksamhet, investeringar och finansiering. Likviditet är oerhört viktigt i alla företag.

Här beskrivs de vanligaste viktiga nyckeltalen och hur dessa kan kombineras för att bedöma risk och lönsamhet i företaget. Här finns också en enkel och praktisk mall för att analysera kassaflödet.

1. Introduktion

2. Analysteknik

3. Analys med nyckeltal

4. Analys med kassaflöden

5. Avslutning