Allmänna begrepp och principer i bokslutsfrågor

Här hittar du regler om allmänna begrepp och principer i bokslutsfrågor. I vägledningen om Gränsvärden hittar du t.ex. hur man gör bedömningen av vad som är ett större respektive ett mindre företag och koncern i bokföringslagen och årsredovisningslagen och hur man beräknar medelantalet anställda.