Årsredovisning och koncernredovisning (K2 och K3)

Här finner du BFN:s huvudregelverk Årsredovisning och koncernredovisning (K3)och BFN:s förenklingsregelverk om årsredovisning för mindre företag (K2). Här finns också regelverket som visar hur man kan byta mellan K-regelverk. Srf konsulterna har gjort en jämförelse mellan K3 och K2 som du hittar längst ned.

Årsredovisning i mindre företag (K2)

Detta regelverk kan tillämpas av företag vilka enligt gällande gränsvärden i bokföringslag samt årsredovisningslag utgör mindre företag. Det får inte tillämpas av mindre publika aktiebolag. Regelverket är endast avsett för företag som upprättar årsredovisning. Det får även tillämpas av de företagsformer som frivilligt väljer att upprätta årsredovisning, med undantag för enskilda firmor och enkla bolag.

En bostadsrättsförening som tillämpar K2 ska för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022 förutom K2 också tillämpa BFNAR 2023:1 Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning.

 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Detta regelverk kan tillämpas av alla företag som ska, eller frivilligt väljer att, upprätta årsredovisning. Större företag som inte tillämpar IFRS-reglerna måste tillämpa K3-regelverket.

K3-regelverket är huvudregelverk för onoterade företag som ska upprätta årsredovisning.

En bostadsrättsförening som tillämpar K3 ska för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2022 förutom K3 också tillämpa BFNAR 2023:1 Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning.

 

Byte av regelverk

Om du ska byta mellan K2 och K3 finns ett särskilt regelverk som visar under vilka förutsättningar som du får göra det. Du får alltid byta från K2 till huvudregelverket K3.

 

Här kan du se Srf konsulternas jämförelse mellan K2 och K3 >>