Bokföring (löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m)

Här finner du regler från BFN om den löpande bokföringen, verifikationer, räkenskapsinformation och arkivering samt systemdokumentation. Reglerna ska följas av alla som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.