Bokföringsskyldighet

Här finner du regler om när bokföringsskyldigheten inträder och upphör.

Enskilda näringsidkare:

Konkursbon:

Ideella föreningar: