Fusion och omstrukturering

Här hittar du BFN:s regler om fusioner. Dessa regler ska du tillämpa om du gör en fusion och upprättar din årsredovisning enligt K2 eller K3.