Fusion och omstrukturering

Här hittar du BFN:s regler om fusioner. Dessa regler ska du tillämpa om du gör en fusion och upprättar din årsredovisning enligt K2 eller K3.

BFNAR 2020:5 ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det får även tillämpas på fusioner som har fusionsdag efter den 15 oktober 2020.

BFNAR 2003:2 och BFNAR 1999:1 upphör att gälla i och med BFNAR 2020:5. De upphävda allmänna råden ska dock tillämpas på fusioner som har fusionsdag före den 16 oktober 2020. De upphävda allmänna råden får tillämpas på fusioner som har fusionsdag senast den 31 december 2021 om BFNAR 2020:5 inte tillämpas.