Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

BFN beslutade den 17 juni 2020 om allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Det allmänna rådet innebär att ett företag får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Detta gäller dock inte leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet gäller företag som tillämpar ett K2- eller K3-regelverk.

BFN beslutade samtidigt om följdändring i K2- och K3-regelverken som innebär att det nya allmänna rådet får tillämpas.

Det nya allmänna rådet samt följdändringarna gäller från och med den 17 juni 2020 och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 mars 2020 eller senare.

Komplettering 2021

Det allmänna rådet kompletterades i januari 2021 med en bestämmelse om intäktsredovisning av stöd till följd av de effekter som spridningen av sjukdomen covid-19 har. Stöden får periodiseras till det räkenskapsår de hör om det finns en utfärdad författning och erhållande av stödet och dess storlek med rimlig säkerhet kan bedömas.

Av bestämmelsen om ikraftträdande framgår att ändringarna får tillämpas på årsbokslut och årsredovisningar som avges från och med den 22 januari 2021. Det gäller även om företaget har balansdag före den dagen.