1. Introduktion

Alla företag redovisar sin verksamhet genom att bokföra sina affärshändelser och sedan sammanställa dessa till resultat- och balansräkningar. Vill man veta hur mycket man sålt, eller hur stora räntekostnader man har haft kan man titta direkt i resultaträkningen, och vill man veta hur stort varulagret är eller hur mycket lån som finns letar man i balansräkningen.

Men hur mår företaget egentligen?

Ett företag med stora lån kan må mycket bättre än ett som är helt obelånat, och en hög omsättning är ingen garanti för hög lönsamhet. För att förstå hur företaget mår måste vi analysera det. En sådan analys kan omfatta många områden, men här ska vi utgå från den vanligaste formen, nämligen då man analyserar de ekonomiska rapporterna, dvs. resultat- och balansräkningen. Vid analysen försöker man hitta mönster och relationer som visar om företaget mår bra eller inte, t ex hur stora räntekostnaderna är jämfört med hur mycket man har att betala med. Syftet med den ekonomiska företagsanalysen är således att kontrollera företagets hälsotillstånd, för att se om något måste åtgärdas. Informationen är mycket viktig för att kunna fatta rätt beslut och styra företaget vidare. Att driva ett företag utan att förstå hur det mår och kan påverkas är som att köra bil från baksätet – svårt och farligt!

De vanligaste teknikerna för att analysera ett företag är att arbeta med nyckeltal och kassaflöden. Båda teknikerna använder poster från resultat- och balansräkningen för att beräkna och visa ny information eller för att visa mönster som inte syns annars.

Nyckeltal är oftast ekonomiska relationer som beräknas till ny information, t ex hur många procent resultatet är av omsättningen.

Kassaflöden är istället en sammanställning av resultat- och balansräkningar för att förstå hur likvida medel förändras av verksamhet, investeringar och finansiering. Likviditet är oerhört viktigt i alla företag, så detta är en viktig del av analysen.

Oftast sker analysen främst av det egna företaget. Här har man mest information, och det är ju här som vi behöver stöd för våra beslut. Men det är också viktigt att analysera viktiga kunder och leverantörer, så att man vet vem man gör affärer med. Har dom stora marginaler så att vi kan prisförhandla? Finns det risk att dom inte kan betala eller leverera i tid? Samma sak gäller för viktiga konkurrenter – hur utvecklas dom företag som vi konkurrerar med? Detta är viktiga områden där analysen kan hjälpa till att fatta rätt beslut i verksamheten.

I detta avsnitt ska vi presentera hur ett företag kan analyseras med nyckeltal och kassaflöden. Presentationen omfattar de vanligaste viktiga nyckeltalen, och hur dessa kan kombineras för att bedöma risk och lönsamhet i företaget. På samma sätt ska vi analysera kassaflödet genom en enkel och praktisk mall. I genomgången används sifferexempel som inte är baserade på kompletta resultat- och balansräkningar, utan bara avser att förtydliga diskussionen.

Redovisningen är grunden

En analys av företaget med hjälp av resultat- och balansräkningen är beroende av att redovisningen har så hög kvalitet som möjligt. Det betyder att regler för värdering, praxis för periodiseringar och uppdaterade inventeringar etc. måste ha följts och styrt redovisningen. Annars blir den analys som vilar på redovisningen inte användbar. En god redovisning är som alltid användbar för att skapa ett sunt och bra företag – kvalitet lönar sig ovanligt bra här!