2. Analysteknik

Innan vi går in på själva analyserna så ska vi gå igenom några viktiga punkter för att lyckas med sin analys, vare sig man gör den för egen del eller för att presentera för någon annan.

De vanligaste felen

Det vanligaste felet vid nyckeltalsanalyser är att man arbetar med för många nyckeltal. Till slut ser man inte skogen för bara träd som man säger. I de flesta fallen räcker 5-6 nyckeltal till för att ge en bild av företaget. Försök därför att välja ut de viktigaste talen för ditt företag. Ett annat vanligt fel är att arbeta med för många decimaler, som ger en bild av en falsk exakthet. Använd inte mer än 1 decimal och försök bedöm helheten istället för att fastna i detaljer. Och kom ihåg – det är bättre att ha nästan rätt än exakt fel!

Den aktuella frågan

Beräkna inte alltid en given uppsättning av nyckeltal, utan försök välja ut dom nyckeltal som svarar på den frågeställning som du har, och gruppera dom så att man lättare kan läsa mönstren. I vår genomgång nedan ska vi visa några bra kombinationer för att bedöma t ex betalningsförmåga och lönsamhet genom att välja ut grupper av nyckeltal.

Trender och referensvärden

Det finns två olika ansatser vid analyser med nyckeltal. Den ena baseras på att trenden analyseras, vilket betyder att man undersöker utvecklingen över tiden för de olika talen. Blir företaget bättre eller sämre på olika områden? Den andra ansatsen innebär att man jämför företagets värden med t ex en konkurrent. Sådana referensvärden kan man få från flera olika håll, bl a från Statistikmyndigheten SCB som sammanställer en mängd ekonomisk information för landets företag. Andra källor kan vara kreditupplysningsföretag eller information från olika webbplatser.

Båda ansatserna är viktiga. Trenden visar om företaget utvecklas rätt, och referensvärdet visar om de viktiga nyckeltalen är i nivå med andra företag som arbetar i samma bransch. Det kan vara en viktig upptäckt om den egna lönsamheten är 12% och genomsnittet i branschen är 18%. Varför är vi så dåliga? Vad gör vi annorlunda?

Periodrapporter

Analyser med nyckeltal sker oftast på helårsvärden, som t ex en årsredovisning. Men det är också lämpligt att analysera företaget under året. Då uppstår ett problem, genom att resultaträkningen inte omfattar 12 månader. Oftast löser man detta genom att proportionera om resultaträkningen med 12-delar, så att t ex en omsättning på 300 tkr efter 3 månader räknas upp till (300/3*12) 1.200 tkr. Posterna i balansräkningen behöver ingen sådan justering.

Presentationsteknik

Att presentera ekonomisk information är en av de viktigaste och samtidigt svåraste delarna av analysen. Om mottagaren inte förstår eller uppfattar budskapet så är ju analysen nästan meningslös. Bra tips är att arbeta med relativt få tal, gruppera dom så att sambanden syns, arbeta med grafisk presentation och diagram och förklara vad nyckeltalen innehåller och betyder. En jämförande trend för det egna företaget och andra företag i branschen visar på ett bra sätt hur bra vi klarar oss på marknaden och mot konkurrenterna.

Lägg lite extra tid på presentationen, och planera hur du ska genomföra den – detta kan bli avgörande för att alla ska förstå och sedan kunna bidra till rätt beslut.