Om boken Srf Redovisning

Boken Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning. Boken innehåller även aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

Frågeservice till Srf konsulternas medlemmar

Som medlem i Srf konsulterna kan du ställa frågor till våra sakkunniga inom bland annat redovisning, skatt och lön.
Läs om Srf konsulternas olika medlemskap och möjligheter att ansluta sig till branschförbundet >>
Ställ en fråga i Srf Frågeservice (inloggning krävs) >>

Beställ böcker

Beställ böcker ur Srf konsulternas sortiment >>

Kurser inom Redovisning

Letar du efter en redovisningskurs med praktisk inriktning? Srf konsulterna erbjuder redovisningskurser från grundläggande nivå till specialistnivå för dig som jobbar som redovisningskonsult. Välj bland allt från bokföringskurs, löpande redovisning, bokslut enligt K2 och K3, årsredovisningskurs till specialkurser som rimlighetsanalys och affärsrådgivning. Alla med stark praktisk förankring.
Här hittar du våra Redovisningskurser >>

Kontakt – boken Srf Redovisning

Kontaktperson innehåll
Maria Albanese, redovisningsexpert Srf konsulterna
Telefon: 010-483 80 54
E-post: maria.albanese@srfkonsult.se

Kontaktperson tryck och distribution
Marknad Srf konsulterna
E-post: marknad@srfkonsult.se

Kontakt Srf konsulterna
Telefon: 010-483 80 00
E-post: info@srfkonsult.se
www.srfkonsult.se