Mall för årsbokslut enskild firma

Årsbokslutsmallen är upprättad utifrån regelverket BFNAR 2017:3 Årsbokslut. Resultat- och balansräkningarna är inte kompletta utan bygger på samma exempelsiffror som finns i K2 mallen. De tilläggsupplysningar som tagits med är heller inte kompletta.

I mallens vänstra kolumn, under ”Srf”, återfinns hänvisningar till de efterföljande kommentarerna i form av avsnittsnummer. I samma kolumn finns en klassificering av noterna enligt följande indelning:

BFL = Obligatorisk upplysning enligt direkt hänvisning till bokföringslagen.
FT = Frivillig tilläggsupplysning.

I mallens högra kolumn återfinns Srf konsulternas förslag till kopplingar mellan konton i BAS och respektive rad.

Här kan du ladda ner 2.14-2.17 Mall för årsbokslut enskild firma som pdf >>

Hänvisningarna i mallen hittar du här >>