Mall för årsredovisning i mindre AB enligt K2

Resultat- och balansräkningen i denna K2 mall är kompletta utifrån K2-regelverket. De rader där inget anges hade inte tagits med i en slutligt upprättad årsredovisning. I mallen exemplifieras vissa poster med siffror. Det är endast i dessa fall det finns noter. Mallen utgör på så sätt en kombination av en komplett mall för balans- och resultaträkning men bara exempel på vissa noter.

I mallens vänstra kolumn, under ”Srf”, återfinns hänvisningar till de efterföljande kommentarerna i form av avsnittsnummer. I samma kolumn finns en klassificering av noterna enligt följande indelning:

ÅRL = Obligatorisk upplysning enligt direkt hänvisning till årsredovisningslagen.
GRS = Obligatorisk upplysning med hänvisning till den goda redovisningsseden.
FT = Frivillig tilläggsupplysning.

I mallens högra kolumn återfinns Srf konsulternas förslag till kopplingar mellan konton i BAS och respektive rad.

Här kan du ladda ner 2.0-2.4 Mall för årsredovisning i mindre AB enligt K2 som pdf >>

Hänvisningarna i mallen hittar du här >>