Mall för årsredovisning i mindre AB enligt K3

K3-mallen utgör endast ett exempel på hur ett mindre företag kan tillämpa K3. Siffrorna skiljer sig en aning från K2-mallen. Skillnaden beror på att K3-mallen visar hur det ser ut om en uppskrivning av fastigheten görs. Den innehåller dessutom uppskjuten skatt.

Eftersom endast rader har tagits med som exemplifieras med siffror är mallen inte komplett. Det gäller även noterna.

I mallens vänstra kolumn, under ”Srf”, återfinns hänvisningar till de efterföljande kommentarerna i form av avsnittsnummer. I samma kolumn finns en klassificering av noterna enligt följande indelning:

ÅRL = Obligatorisk upplysning enligt direkt hänvisning till årsredovisningslagen.
GRS = Obligatorisk upplysning med hänvisning till den goda redovisningsseden.
FT = Frivillig tilläggsupplysning.

I mallens högra kolumn återfinns Srf konsulternas förslag till kopplingar mellan konton i BAS och respektive rad.

Här kan du ladda ner 2.8-2.13 Mall för årsredovisning i mindre AB enligt K3 som pdf >>

Hänvisningarna i mallen hittar du här >>