Srf U 2: (Upphävd 2017-02-27)

Upphävd 2017-02-27

Direkta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för en egentillverkad vara och pågående arbete för annans räkning enligt K2

Uttalande

Uttalandet har upphävts med anledning av att Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar har upphävts.

I Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag har frågan om direkta tillverkningskostnader förtydligats i enlighet med Srfu 2 i dess tidigare lydelse.